Úvod About us Accomodation Restauration Conference halls Contacts Kontakty

Menu Beverage Fotogalery Rezervation and Opening hours Extra winter offer

Beverage

Frolík’s coffee

 
(Frolík’s coffee 100% Arabica)  
   
Espresso Picolo 7g 35 Kč
Espresso 7g 35 Kč
Cappuccino  40 Kč
Café latte 7g 45 Kč
Turkish Coffee 7g 25 Kč
Maroco Coffee 7g2 cl egg whisky, chocolate ice cream and whipped cream) 65 Kč
Viena Coffee 7g (whipped cream) 45 Kč
Algeria Coffee 7g (2 cl egg whisky and whipped cream) 50 Kč
Cuba Coffee 7g (2 cl white rum and whipped cream) 70 Kč
Irish Coffee 7g (2 cl whisky and whipped cream) 70 Kč
Frappé 50 Kč
   

Tea

 
Loose Leaf Tea 0,25l - 1,5g/35 Kč
  0,5l - 2,5g/40 Kč
     Green Tea Lung Ching  
     Semi-green Jasmine Tea  
     Black Tea Golden Nepal  
     Black tea - PU ERH  
     Black Tea Earl Grey  
     Fruit Tea Bora Bora  
     Fruit Tea Red Ginger  
Fresh Mint Tea Jug 0,6l/55 Kč
Tea bags variety 0,25l/25 Kč
  0,5l/30 Kč

Hot drinks

 
Chocolate (0,2l) 45 Kč
White Chocolate (0,2l) 45 Kč
Hot wine (0,2l) 38 Kč
Tea and rum (0,04l rum) 35 Kč
Hot punch (0,04l)  
Hot Griote (0,04l) 35 Kč
Hot Mead (0,04l) 35 Kč
Hot Pear juice (0,2l) 32 Kč
Hot apple juice (0,2l) 32 Kč
   

Homemade Lemonades

 
Elderflower lemonade with lemon sirup 0,3l / 20 Kč
  0,5l / 30 Kč
Ginger lemonade 0,3l / 28 Kč
  0,5l / 35 Kč
   

Soft drinks

 
Kofola draft 0,3l / 20 Kč
  0,4l / 24 Kč
  0,5l / 30 Kč
Raspberry lemonade draft 0,3l / 20 Kč
  0,4l / 24 Kč
  0,5l / 30 Kč
Viena, white-grape flavor sparkling water 0,25l 30 Kč
Vinea, red-grape flavor sparkling water 0,25l 30 Kč
Chito Tonic water 0,33l 30 Kč
Chito Ginger beer 0,33l 30 Kč
Chito Cloudy Lemon 0,33l 30 Kč
Coca-cola 0,25l 30 Kč
Coca-cola Light 0,25l 30 Kč
Rajec, still water 0,33l 24 Kč
Rajec slightly sparkling water 0,33l 24 Kč
Rajec sparkling water 0,33l 24 Kč
Rajec Thyme 0,33l 30 Kč
Pickwick Black Tea with peach flavor 0.25l 25 Kč
Pickwick Green Tea with strawberry flavor 0,25l  25 Kč
Snipp juice variety 0,2l 30 Kč
Apple cider (0,33l) 35 Kč
   

Beer

 
Svijansý Máz 11% - draft 0,3l / 21 Kč
  0,5l / 28 Kč
Pillsner Urquell 12% - draft 0,3l / 24 Kč
  0,5l / 34 Kč
Svijanská Knežna 13%- dark beer 0,5l 30 Kč
Gambrinus Lime and Elderflower 0,5l 28 Kč
Gambrinus Řízný Citron 0,5l 28 Kč
Frisko 0,33l 40 Kč
Birrel- alcohol-free beer 0,5l 26 Kč
Birrel- dark and lager alcohol-free beer 0,5l 28 Kč
   

Aperitif (0,01l)

 
Cinzano Bianco, Rosso 50 Kč
   

Rums (0,04l)

 
Bozkov Tuzemak 35 Kč
Bacardi 50 Kč
Havana Club 50 Kč
   

Liquers & and brandy (0,04 l)

 
Griote 35 Kč
Mead 35 Kč
Becherovka 40 Kč
Peprmint 32 Kč
Fernet Stock, Fernet Stock Citrus 40 Kč
Plum Brandy 40% 40 Kč
Plum Brandy 50% 60 Kč
Pear Brandy 40% 40 Kč
Spisska Borovicka 40% 40 Kč
Tatran Tea 52% 55 Kč
Jagermeister 55 Kč 
Bailays 55 Kč
   

Vodka (0,04l)

 
Vodka Bozkov 35 Kč
Finladia 50 Kč
Amundsen 50 Kč
Amundsen Plum 45 Kč
Amundsen Strawberry 45 Kč
Amundsen Cranberry 45 Kč
Amundsen Green Apple 45 Kč 
   

Whisky & Bourbon & Jin & Brandy (0,04l)

 
Tullamore Dew 60 Kč
Jameson 60 Kč
J. Walker Black Label 80 Kč
Four Roses 55 Kč
Beefeater 50 Kč
Napoleon Cardinal 40 Kč
Metaxa 5* 55 Kč
   
   
   

Tequila (0,04l)

 
Sierra Gold 65 Kč
Olmeca Silver 65 Kč
   copyright © Pension Slunný Dvůr   |    Pulice 22, 518 01 Dobruška, GPS: 50°17´41.3´´S, 016°07´48.0´´V